Claim jouw nft als bezoeker van ‘de geest van gaston’

Als deelnemer van ‘De Geest van Gaston’ kreeg u de kans te participeren met ons Gesamtkunstwerk. In ruil voor uw samenwerking krijgt u digital co-ownership van het werk door middel van een NFT of Non-Fungible Token. In de week van 9 januari 2023 krijgt u via mail de instructies toegestuurd die u toegang geven tot uw NFT.

I.s.m. Moonland.

Het kunstwerk

Bekijk hieronder het finale kunstwerk.

Geest van Gaston
Participatief kunstwerk Geest van Gaston

We vroegen elke bezoeker om te participeren aan ons kunstwerk. Het enige wat u daarvoor moest doen is even poseren voor een foto. Geen paniek: door ons proces van “superimposition” werden de beelden op elkaar gelegd en is niemand herkenbaar. Zo gebruikten we alle foto’s om een beeld te vormen van de doorsnee bezoeker.

Tijdens het 11-dagen durende evenement was het kunstwerk dus continu in evolutie. Pas nadat de laatste bezoeker had deelgenomen, kon het worden afgewerkt en verdeeld in het correcte aantal NFT’s. De participanten worden dus digitaal mede-eigenaar van het kunstwerk waar ook ze werkelijk deel van uitmaken. 

Er namen in totaal 1140 mensen deel en 497 personen hebben hun NFT geclaimd. Het werk wordt dus in 497 oplages gepubliceerd op de blockchain. Elke participant wordt eigenaar en krijgt dan één oplage van het digitale kunstwerk. Elke NFT vertegenwoordigt zo één 497ste van het kunstwerk.

Wat is een Non-Fungible Token (NFT)?

Fungibele activa zijn activa waarvan elke eenheid identiek, inwisselbaar en deelbaar is. Ook u gebruikt dagelijks fungibele activa, zoals euro’s of beloningspunten van de supermarkt om de hoek. Die fungibele activa kunnen ook in een digitale vorm voortkomen, zoals een Bitcoin. Elke Bitcoin kan ingeruild worden voor een andere Bitcoin, net zoals elke euro kan ingewisseld worden voor een andere euro. Niet-fungibele activa daarentegen zijn activa waarvan elke eenheid volledig uniek is. Onroerend goed is een bijvoorbeeld niet-fungibel omdat elk huis anders is door verschillende kenmerken zoals indeling, grootte, locatie, bestemming, nutsvoorzieningen en waardering. 

Niet-fungibele tokens, of eenvoudigweg NFT’s, breiden het concept van niet-fungibiliteit uit door gebruik te maken van blockchainnetwerken om unieke fysieke en/of digitale activa te vertegenwoordigen. Een blockchain kan je omschrijven als een decentraal gedistribueerd grootboek. Iedereen houdt de administratie gezamenlijk bij waardoor het onmogelijk is om ongezien wijzigingen in het grootboek aan te brengen. Alle transacties zijn zo publiek en dus levert een blockchain een ongeziene transparantie.

NFT-eigendom wordt dus vanaf het begin gevalideerd en gevolgd met behulp van zo’n openbare en gedecentraliseerde blockchain, waardoor gebruikers de herkomst van elke NFT helemaal tot aan de oorsprong kunnen verifiëren. NFT’s kunnen dus het best worden omschreven als een “certificaat van authenticiteit” dat door de oorspronkelijke maker op de blockchain wordt uitgegeven, en dat cryptografisch bewijs levert dat de houder van een NFT de rechtmatige eigenaar is van het officiële goed waaraan het is gekoppeld.

Zo is de NFT van De Geest van Gaston een verwijzing naar het digitale kunstwerk zelf. Het kunstwerk staat nog steeds op een server bij ons, maar wij geven u het eigendomsrecht in de vorm van een NFT. Op die manier kan ook u of eender wie altijd verifiëren dat uw NFT van De Geest van Gaston authentiek is. Aangezien wij deze NFT als organisatie als eerste publiek publiceren en dan naar u verzenden in uw digitale portefeuille. Ook een potentiële volgende eigenaar kan de oorsprong ervan steeds verifiëren. 

Het concept triggert een interessant debat over eigendomsrecht en hoe onze bureaucratie vaak inefficiënt en soms oneerklijk georganiseerd is. Waarom betalen we bijvoorbeeld hoge erelonen aan een notaris, die eigenlijk slechts een overdracht van eigendom registreert? En dit terwijl een kunstenaar maar één keer geld verdient bij de verkoop van een kunstwerk, ook als dat verschillende keren van hand verandert. Een NFT maakt het mogelijk om als kunstenaar automatisch royalties te innen, steeds wanneer hun werk opnieuw verhandeld wordt.

Dat we tijdens deze De Geest van Gaston  het werk distribueren in de vorm van een NFT is een voorbeeld van hoe blockchaintechnologie een invloed heeft op de kunstwereld. Het geeft kunstenaars meer controle over hun werk in deze digitale wereld en creëert nieuwe mogelijkheden en verdienmodellen voor de kunstenaar. 

Hoe krijgt u als bezoeker toegang tot uw NFT?

Wij hebben voor u een digitale portefeuille aangemaakt op de Ethereum blockchain (Polygon platform). Dat stelt ons in staat om uw NFT door te sturen. U ontvangt een email van zodra die NFT in jouw digitale portefeuille aangekomen is. In diezelfde email vindt u ook belangrijke gegevens (zoals een wachtwoord) terug die u toegang zullen geven tot die digitale portefeuille.

Omdat wij een digitale portefeuille voor u hebben aangemaakt, bezitten wij ook de toegang tot die portefeuille. Indien u graag uw NFT enkel in eigen bezit hebt, dan verstuurt u die best naar uw eigen portefeuille. Daarvoor schakelt u best hulp in van iemand met kennis in uw omgeving.

Na het uitsturen van de NFT’s op 9 januari 2023 wordt onze database verwijderd. Houd dus zeker alle informatie die u ontvangt, goed bij.