GHOST x Monterey 2024

**Nederlands**

Door onvoorziene omstandigheden en overmacht moeten we helaas aankondigen dat ons evenement ‘GHOST x Monterey’ wordt uitgesteld.

Samen met Stad Gent werken we aan een nieuwe datum in augustus/september en kijken we met de artiesten om de line-up zo goed mogelijk te behouden. 

Steunkaarten kunnen helaas niet teruggevorderd worden, maar we hopen jullie allemaal in augustus/september te zien. Houd onze socialemediakanalen in de gaten voor meer updates en de exacte datum.

Bedankt voor jullie begrip en steun. We will be back 💜

**Engels**

Due to unforeseen circumstances and force majeure, we unfortunately have to announce that our event ‘GHOST x Monterey’ has been postponed.

Together with the City of Ghent, we are working on a new date for the end of August and are coordinating with the artists to maintain the lineup as much as possible.

Support tickets are non-refundable, but we hope to see you all in August. Keep an eye on our social media channels for more updates and the exact date.

Thank you for your understanding and support. We will be back 💜